landscape

Voornaamsverandering

Wie?

Elk persoon die ernstige reden heeft om van voornamen te veranderen.

Wanneer toegestaan?

In principe kan een voornaamswijziging worden toegestaan in volgende gevallen:

  • vreemde voornamen;
  • voornaam die op zichzelf of samengevoegd met een familienaam belachelijk of hatelijk is, of dit zijn omdat ze manifest ouderwets zijn;
  • voornaam die aanleiding geeft tot verwarring;
  • wijziging van de volgorde van de voornamen omdat de huidige volgorde verwarring schept;
  • gevestigde feitelijke gebruiken van een andere voornaam dan die vermeld in de geboorteakte;
  • voornaam die om een of andere reden een ernstig nadeel kan veroorzaken aan betrokkene of aan derden.

Elke aanvraag dient te worden onderzocht met inachtneming van alle bijzondere elementen die het bevat.

Wie moet het indienen?

Het verzoekschrift moet ingediend worden door de betrokkene zelf of door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe?

Een schriftelijk en gemotiveerde aanvraag richten aan Federale Overheidsdienst Justitie, dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. Bij het schrijven een uittreksel uit de geboorteakte, een attest van Belgische nationaliteit en een akkoordverklaring met betaling van de kosten toevoegen.

Klik hier voor meer info

 

Burgerzaken

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
burgerzaken@heuvelland.be
057/450.450

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina