landscape

Samenwonen

Er is een wezenlijk verschil tussen feitelijk en wettelijk samenwonen. Partners die op hetzelfde adres ingeschreven zijn en een gezin vormen, wonen feitelijk samen.

Om wettelijk samen te wonen, leg je voor de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring af dat je 'wettelijk' wil samenwonen. Hiervoor moet je vooraf kennis genomen hebben van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek.

De beëindiging van het wettelijk samenwonen kan in onderlinge overeenstemming of eenzijdig door één van beide partners. Bij een eenzijdige stopzetting van het wettelijk samenwonen worden kosten voor de gerechtsdeurwaarder aangerekend.

Voor wie

Je mag niet gebonden zijn door een huwelijk of een ander contract van wettelijk samenwonen. Beide personen moeten op hetzelfde adres ingeschreven zijn.

Hoe aanvragen

Beide partijen komen op hetzelfde tijdstip langs om de samenlevingsverklaring te ondertekenen. De samenlevingsverklaring wordt in het rijksregister geregistreerd.

Kostprijs

Het afsluiten van het wettelijk samenwonen is gratis.

 

Burgerzaken

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
burgerzaken@heuvelland.be
057/450.450

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina