landscape

Begraven / crematie

BEGRAAFPLAATSCONCESSIES

Een grondvergunning of columbariumconcessie op een begraafplaats of een concessie op het urnenveld moet worden aangevraagd door een erfgenaam of familie van de overledene of door een gevolmachtigde van de familie van de overledene. De concessie geldt maximaal 30 jaar en kan hernieuwd worden. Het openen en sluiten van de grafkelders bij een begrafenis gebeurt na voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur door een aannemer naar keuze op kosten van de familie.

Bij asverstrooing bestaat de mogelijkheid om een naamplaatje te laten aanbrengen op de gedenkzuil van de strooiweide.

verdere info : klik door GR 2012.11.26 uitbreiding reglement urnenveld Wulvergem GR2013.12.30retributiereglement begraafplaatsen

ONTGRAVINGEN

Ontgravingen kunnen slechts mits een retributie (zie vorig retributiereglement)

en onder volgende voorwaarden:

  • minstens twee jaar na begraving
  • met schriftelijke toelating van de burgemeester
  • onder toezicht van de lokale politie
  • door een aannemer, aangesteld door de familie of een belanghebbende

GRAFKELDER EN/OF URNENKELDER 

Op de begraafplaatsen van Heuvelland dienen de grafkelders aangekocht te worden bij het gemeentebestuur.

  * 600 euro (kelder 1 persoon)

  * 700 euro (kelder 2 personen)

  * 1100 euro (kelder 3 persoen)

  * opening niet inbegrepen

Op de urnenvelden kan een urnenkelder bij het gemeentebestuur aangekocht worden.

  * De kostprijs van een urnenkelder bedraagt 300 euro (opening niet inbegrepen). Op de plaats waar de urne begraven ligt, kan een éénvormige vlakke gedenkplaat door de familie worden aangebracht. Deze gedenkplaat mag de afmetingen van 0,50 (l) x 0,50 (br) x 0,08 (h) niet overschrijden en moet in het midden van het perceel worden aangebracht.

CREMATIE

Crematie (of lijkverbranding) is een alternatieve vorm van teraardebestelling : het stoffelijk overschot van de overledene wordt dan niet traditioneel begraven, maar in een oven tot zelfontbranding gebracht.

Voor een crematie of lijkverbranding is een toelating vereist van de ambtenaar van burgerlijke stand van de plaats van overlijden. Vooraleer die toestemming te geven, moet de ambtenaar een extra onderzoek laten uitvoeren door een beëdigd geneesheer, naar de overlijdensoorzaak. Indien uit het onderzoek zou blijken dat het overlijden niet te wijten was aan een natuurlijke oorzaak, maar dat er sprake is van een gewelddadig of verdacht overlijden, dan moet de toestemming tot crematie door de Procureur des Konings gegeven worden.

www.crematorium.be

 

Burgerzaken

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
burgerzaken@heuvelland.be
057/450.450

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina