landscape

Laatste wilsbeschikking inzake euthanasie

Voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie

Wil je nu al kenbaar maken dat, mocht je ooit in een onomkeerbare coma geraken, ten gevolge van ziekte of ongeval, een arts je leven mag beëindigen? Hiervoor kan iedereen boven de 18 jaar een wilsverklaring opstellen. Je doet dit in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen (verplicht) en één meerderjarige vertrouwenspersoon (facultatief). Minstens één van de getuigen mag geen materieel belang hebben bij je dood.

 Een vertrouwenspersoon heeft als taak, mocht je ooit in een coma geraken, je wensen aan de juiste perso(o)n(en) kenbaar te maken en ervoor te zorgen dat ze worden uitgevoerd. Een wilsverklaring is vijf jaar geldig, en dient dus na vijf jaar hernieuwd te worden. Je kan ze ook op gelijk welk moment intrekken of herzien.

 Het is belangrijk om verschillende exemplaren van je wilsverklaring aan verschillende personen of instanties te geven: vertrouwenspersoon (en eventueel ook getuigen), huisarts of behandelende specialist, het gemeentebestuur (waar je je wilsverklaring ook kan laten registreren,  de registratieprocedure is facultatief, dat wil zeggen dat een wilsverklaring ook geldig is wanneer ze niet is geregistreerd).

Negatieve wilsverklaring

In een negatieve wilsverklaring beschrijf je welke (be)handelingen je niet meer wenst indien je in een situatie zou belanden waarbij je niet meer zelf kan beslissen. Deze wilsverklaring is de belangrijkste want ze is afdwingbaar, maar ze kan niet geregistreerd worden bij de gemeente.

Aanvragen

Pdf negatieve wilsverklaring

 

Burgerzaken

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
burgerzaken@heuvelland.be
057/450.450

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina