landscape

Rijbewijs

De Europese richtlijn van 20 december 2006(2006/126/EG) verplicht elke lidstaat om vanaf 2013 het nieuwe Europese rijbewijs in plaats van het papieren rijbewijs uit te reiken. Het nieuwe rijbewijs heeft het model van een bankkaart en bevat geen chip.

Elke burger kan de omwisseling van zijn papieren rijbewijs naar het nieuwe model vragen. Tegen 2033 moeten in alle lidstaten van de Europese Unie alle oude modellen vervangen worden door een nieuw model in bankkaartformaat.

Het nieuwe rijbewijs is slechts 10 jaar geldig. De kostprijs van het rijbewijs in bankkaartmodel bedraagt 25 euro. Gaat het nu om een eerste rijbewijs, een duplicaat, een uitbreiding van uw rijbewijs, een omwisseling van een buitenlands rijbewijs of gewoon een omwisseling naar het nieuwe model, de prijs blijft voor iedere rijbewijs hetzelfde. De foto en de handtekening worden opgehaald via de elektronische identiteitskaart. Wilt u van foto veranderen, dan kan een nieuwe foto ingescand worden, idem met de handtekening. De afleveringstermijn bedraagt 2 werkdagen na de aanvraag. De retributie dient bij de aanvraag te worden betaald. Elk rijbewijs dat NIET binnen een termijn van 3 maanden wordt afgehaald, wordt nietig verklaard. Een nieuwe aanvraag is betalend.

Aanvragen die niet volledig zijn of waarbij de retributie niet werd betaald, worden NIET doorgestuurd.

I. Rijopleiding

Iedereen die een motorvoertuig wil besturen, moet in het bezit zijn van een rijbewijs. Vanaf 1 september 2006 is een nieuwe rijopleiding voor de categorie B van toepassing:

1. Theorie-examen:

Je kunt het theorie-examen afleggen vanaf 17 jaar. Je mag onbeperkt herkansen.

2. De praktijkopleiding:

Na het slagen voor het theorie-examen volgt de praktijkopleiding. Je moet uw voorlopig rijbewijs aanvragen binnen de drie jaar na het slagen voor het theoretisch examen. Na het verstrijken van deze termijn is een nieuw theorie-examen vereist.

Je kunt kiezen tussen een voorlopig rijbewijs met begeleider(model 36) of een voorlopig rijbewijs zonder begeleider(model 18).

- Kies je voor model 36 dan oefen je minimum 3 maanden met de begeleider(s) van uw keuze. Je kunt dit voorlopig rijbewijs bekomen vanaf 17 jaar. Rijschool volgen is niet verplicht. Je kunt wel een basisopleiding van 6 uren volgen

- Indien je bij de rijschool 20 uur les heb gevolgd dan krijg je een model 18. Ook hier geldt dat je minstens 3 maanden moet oefenen. De formule zonder begeleider kan je pas volgen vanaf 18 jaar. Dit model kan maar één maal aangevraagd worden.

3. Het praktijkexamen:

Vanaf 18 jaar mag je het praktijkexamen afleggen.

De manoeuvres worden getest op de openbare weg. Het examen op de openbare weg zal een kwartier langer duren, wat de totale lengte van het examen op een minimum van 40 minuten brengt.

Wie 2 keer op rij niet slaagt, moet zes uur rijschool volgen alvorens het praktijkexamen opnieuw te mogen afleggen. Je voorlopig rijbewijs blijft geldig.

II. Aanvragen rijbewijzen

1ste aanvraag of uitbreiding van categorie: wat meebrengen?

- Attest van slagen afgeleverd door het examencentrum

- Voorlopig rijbewijs(eventueel)

- Elektronische identiteitskaart

- Rijgeschiktheidsattest(eventueel)

- Vakbekwaamheid(eventueel)

Vernieuwen van rijbewijs (bv. naar aanleiding van nieuw rijgeschiktheidsattest, …): wat meebrengen?

- Oud rijbewijs

- Rijgeschiktheidsattest(eventueel)

- Vakbekwaamheid(eventueel)

- Elektronische identiteitskaart

Duplicaat rijbewijs: wat meebrengen?

- Attest van aangifte verlies of diefstal(afgeleverd door de politie)

- Oud rijbewijs( in geval van duplicaat door onleesbaarheid, niet gelijkende foto, …)

- Elektronische identiteitskaart

Omwisselen van een buitenlands rijbewijs

Een geldig buitenlands rijbewijs, dat in België erkend is, kan voor een Belgisch rijbewijs omgewisseld worden . Als het rijbewijs niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels is opgesteld, moet je rijbewijs eerst door een beëdigd vertaler vertaald worden. Wat meebrengen?

- Elektronische identiteitskaart of andere identiteitsbewijs

- Buitenlands rijbewijs

- Vertaling buitenlands rijbewijs(eventueel)

Kostprijs: 25 euro

Voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs is er geen foto vereist. Foto en handtekening worden opgehaald via de elektronische identiteitskaart.

III. Aanvraag internationaal rijbewijs.

Wanneer je naar een land reist, waar het Belgisch rijbewijs niet erkend is (bijvoorbeeld Mexico), heb je een internationaal rijbewijs nodig indien je ter plaatse een wagen wilt besturen. Dit rijbewijs is drie jaar geldig. Alle houders van een geldig Belgisch, Europees of erkend buitenlands rijbewijs kunnen een internationaal rijbewijs bekomen. Deze worden nog steeds in de vorm van een papieren document afgeleverd. Op het moment van de aanvraag mag u in België niet ontzet zijn van het recht tot sturen. Wat meebrengen?

- Elektronische identiteitskaart

- Uw nationaal rijbewijs

- 1 pasfoto

Kostprijs: 21 euro.

IV. Aanvragen voorlopige rijbewijzen

Vanaf 1 oktober 2013 worden ook de voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel geproduceerd. De foto en de handtekening worden opgehaald via de elektronische identiteitskaart. Wilt u van foto veranderen, dan kan een nieuwe foto ingescand worden, idem met de handtekening.

Aanvraag voorlopig rijbewijs model 36: wat meebrengen?

- Aanvraag om een voorlopig rijbewijs(afgeleverd door examencentrum)

- Elektronische identiteitskaart

Aanvraag voorlopig rijbewijs model 18: wat meebrengen?

- Aanvraag om een voorlopig rijbewijs(afgeleverd door examencentrum)

- Getuigschrift van onderricht – bekwaamheidsattest(afgeleverd door erkende rijschool)

- Elektronische identiteitskaart

Aanvraag voorlopig rijbewijs model 3(Cat. A1, A2, A, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE): wat meebrengen?

- Aanvraag om een voorlopig rijbewijs(afgeleverd door examencentrum)

- Elektronische identiteitskaart

Kostprijs voorlopig rijbewijs model 36, model 18 en model 3: 25 euro

De afleveringstermijn bedraagt 2 werkdagen na de aanvraag. De retributie dient bij de aanvraag te worden betaald.

 

Burgerzaken

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
burgerzaken@heuvelland.be
057/450.450

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina