landscape

Aanvraag eID, kids-ID, vreemdelingenkaart

Nieuwe werkwijze elektronische identiteitskaarten

Vanaf dinsdag 13 juni 2017 geldt er een nieuwe werkwijze voor de aanvraag van een identiteitskaart, vreemdelingenkaart en Kids-ID.

Voortaan hoeft u niet langer meer uw handtekening te plaatsen op een papieren basisdocument. Uw handtekening kan u elektronisch plaatsen via een pen-PAD. Uw pasfoto krijgt u na het inscannen direct terug.

Om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen dient u zicht zelf aan te melden aan het loket.

De productie van een identiteitskaart duur een 2 à 3-tal weken. Van zodra u thuis een brief ontvangt met een PIN- en PUK-code voor uw nieuwe identiteitskaart, mag u uw identiteitskaart afhalen.
Uw oude identiteitskaart moet tegelijkertijd ingeleverd worden.

Stel dat u om bepaalde reden niet naar het gemeentehuis kan komen om uw elektronische identiteitskaart te activeren en af te halen, dan moet u een officiële volmacht invullen en ondertekenen. U geeft deze volmacht samen met uw huidige identiteitskaart en uw codes mee aan de persoon die uw identiteitskaart komt afhalen. Klik hier om deze volmacht te downloaden.

Wat als u niet meer mobiel genoeg bent om naar het gemeentehuis te komen?

1. U vraagt aan een vertrouwenspersoon om naar het gemeentehuis te komen met onderstaande zaken:
- uw oproepingskaart
- een medisch attest van uw geneesheer waaruit blijkt dat u zich niet naar het gemeentehuis kan
 verplaatsen.
- geldige pasfoto (foto moet ICAO-conform zijn en mag niet ouder zijn dan 6 maanden)
- het verschuldigd bedrag
- telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken

2. Er wordt een afspraak gemaakt dat een ambtenaar van de gemeente bij u langs komt. De ambtenaar zal een formulier meebrengen waarop u uw handtekening kan plaatsen.

3. U ontvangt van de ambtenaar een formulier waarop u uw volmacht kan geven om de elektronische identiteitskaart af te halen en te activeren.

4. Na een 2 à 3-tal weken ontvangt u in de bus een brief met een PIN- en PUK-code voor uw nieuwe identiteitskaart. Ontvangst van de codes betekent ook dat u nieuwe identiteitskaart klaar ligt in het gemeentehuis.

5. U vraagt aan uw vertrouwenspersoon om naar het gemeentehuis te komen met:
- uw oude identiteitskaart
- ingevulde en ondertekende volmacht om de elektronische identiteitskaart te activeren en af te
 halen
- ontvangen pin- en pukcodes

Wat als u geen handtekening meer kan plaatsen?

Als u geen handtekening meer kan plaatsen, kan u vrijgesteld worden van ondertekening

U krijgt een vrijstelling in geval van:
- analfabetisme
- een lichamelijke of een mentale handicap
- een ernstige of langdurige ziekte

Bij de aanvraag van de nieuwe identiteitskaart, dient u een bewijs van vrijstelling van de arts mee te brengen. De ambtenaar vervangt jouw handtekening door de vermelding ‘vrijgesteld’ .

Opgelet! Wanneer u vrijgesteld bent van handtekening, mag u wettelijk op geen enkel document uw handtekening meer plaatsen. Van zodra u weer in staat bent om uw handtekening te plaatsen, kan u een nieuwe identiteitskaart aanvragen met handtekening.

 

Burgerzaken

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
burgerzaken@heuvelland.be
057/450.450

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina