landscape

Identiteitskaart

Alle Belgen vanaf de leeftijd van 12 jaar moeten over een identiteitskaart beschikken. Vanaf 15 jaar is men ook verplicht de kaart op zak te hebben.

Geldigheid:

- vanaf 18 jaar: 10 jaar geldig

- vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig (de certificaten van de eID dienen echter om de 10 jaar vernieuwd te worden, opdat ze functioneel zouden blijven indien nodig)

- voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar: 6 jaar geldig

Iedere burger wordt via een kaart opgeroepen om zijn oude kaart te vernieuwen.

Mee te brengen documenten:

  • persoonlijk aanbieden met de uitnodigingskaart bij de bevoegde dienst
  • een recente foto (pasfoto met witte achtergrond, voldoende scherp en met een juiste verhouding van het hoofd (GEEN ingescande foto's!)
  • de oude identiteitskaart of het bewijs van verlies of diefstal
  • kostprijs: 16.00 Euro

Na een drietal weken ontvangt de burger thuis zijn PIN/ PUK-code. Hiermee begeeft hij zich naar het gemeentehuis om zijn eID af te halen en te activeren. De persoonlijke code (PIN) kan u ten alle tijde veranderen om hem gemakkelijker te onthouden. Wanneer u na 4 weken nog geen codes ontvangen heeft, meldt u zich bij de dienst bevolking.

De kaarten moeten bij volgende gebeurtenissen vernieuwd worden:

  • het verstrijken van de geldigheidsduur
  • naamsverandering
  • verlies, diefstal of beschadiging van de kaart
  • indien de foto van de houder niet meer gelijkend is

Wat bij verlies of diefstal van de identiteitskaart?

U kan de kaart onmiddellijk blokkeren via DOC STOP. Dit is gratis en 24/7 wereldwijd bereikbaar op het nummer 00800 2123 2123 (of +32 2 518 2123). Voor meer info, surf naar www.docstop.be.
De aangifte van verlies of diefstal kan gebeuren bij uw gemeentebestuur of bij de politie.
Daarna dient een nieuwe eID aangevraagd te worden bij uw gemeentebestuur.

Kostprijs?

- gewone procedure: 16.00 Euro 

- dringende procedure: 94.00 Euro

- zeer dringende procedure: 137.60 Euro

Verdere nuttige informatie kunt u vinden op volgende sites: www.rijksregister.fgov.behttp://eID.belgium.be

 

Burgerzaken

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
burgerzaken@heuvelland.be
057/450.450

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina