landscape

Adreswijziging

Adreswijziging naar en binnen de gemeente Heuvelland

Als u verhuist, moet u uw nieuw adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Bevolking van uw nieuwe gemeente. Maar ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven.

U kan de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.  Hiervoor dient u een geldig identiteitsbewijs voor te leggen.

Als een minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert de wijkagent  of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en) op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart met PIN-code en het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en) nodig.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kan u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen, zoals :

 • abonnementen
 • banken en verzekeringskantoren
 • kinderbijslagfonds
 • mutualiteit gaat automatisch - let er wel op dat je binnen een tweetal weken klevers ontvangt met je nieuw adres erop
 • nutsvoorzieningen: water, energie, kabel-tv, digitale tv
 • pensioenkassen (behalve Belgisch pensioen)
 • postkantoor: nasturen post
 • distributiemaatschappijen van dagbladen en tijdschriften
 • vakbond
 • werkgever(s)
 • voor zelfstandige ondernemers: ondernemingsloket

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Klik hier voor het invulformulier adreswijziging.

Vertrek naar een andere belgische gemeente 

Wanneer je naar een andere gemeente verhuist, moet je dit melden bij de bevolkingsdienst van je nieuwe verblijfplaats. 
Een afmelding in de gemeente Heuvelland is dan niet nodig.

Vertrek naar het buitenland 

Bij een definitieve verhuis naar het buitenland dien je je enkele dagen vóór het vertrek te melden bij de dienst bevolking van Heuvelland. Op je identiteitskaart wordt de afschrijving naar het buitenland vermeld. Hiervoor heb je de pin-code nodig. Je ontvangt dan 2 exemplaren van het formulier Model 8.  Met dit formulier kun je je aanmelden bij de dienst bevolking van de stad of gemeente van het land waar je gaat wonen en je laten inschrijven bij het Belgisch consulaat dat zich het dichtst bij jouw woonplaats in het buitenland bevindt. Dit Model 8 vermeldt ook de datum van afvoering uit het bevolkingsregister van Heuvelland.     Niet vergeten : diensten en instellingen die verwittigd moeten worden van je vertrek naar het buitenland.

 

Burgerzaken

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
burgerzaken@heuvelland.be
057/450.450

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina