landscape

Nationaliteit

Op 1 januari 2013 wijzigde het wetboek van de Belgische nationaliteit.

De wet stelt vijf mogelijke situaties vast waarin een aanvraag "nationaliteitsverklaring" kan worden ingediend :

1/ 18 jaar, geboren in België, wettelijk verblijf sinds geboorte en hoofdverblijf in België op het ogenblik van de aanvraag

2/ 18 jaar, vijf jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring, wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag, kennis van één van de landstalen en bewijs leveren van maatschappelijke intregatie en bewijs leveren van economische participatie

3/ 18 jaar, vijf jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België voorafgaan aan de verklaring, wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblijk van de aanvraag, en kennis van één van de landstalen, en bewijs leveren van maatschappelijke integratie, en gehuwd met een Belg en samenwonen binnen het huwelijk gedurende een termijn van 3 jaar, of ouder zijn van een Belgische kind

4/ 18 jaar, vijf jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring, wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag, en handicap(definitieve status) of invaliditeit of pensioengerechtigde leeftijd(=65 jaar)

5/ 18 jaar, tien jaar wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring, wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag, kennis van één van de landstalen en deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap

In uitzonderlijke gevallen kan nog de belgische nationaliteit verkijgen door "naturalisatie". De naturalisatieprocedure wordt beperkt tot personen die "buitengewone verdiensten" op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak aan ons land hebben bewezen.

 

Burgerzaken

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
burgerzaken@heuvelland.be
057/450.450

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina