landscape

RUP brandweerkazerne Hooghofstraat

16 juni 2019

2019-06-07 Rup brandweer 250Gemeente Heuvelland maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor een nieuw te bouwen brandweerkazerne. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in een bepaald gebied. Als het RUP is goedgekeurd kunnen op basis van dat plan omgevingsvergunningen afgeleverd worden.

De vraag voor een nieuwe brandweerkazerne kadert binnen de brandweerhervorming waarbij de korpsen van Mesen, Kemmel en Nieuwkerke fusioneren. Voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorafgegaan door een locatiestudie met risicoanalyse en interventietijd als belangrijkste parameters. Hierbij kwam de Hooghofstraat als meest geschikte locatie naar voor. Het aanduiden van het specifieke plangebied langsheen de Hooghofstraat maakt deel uit van deze opdracht. Verschillende zoekzones worden tegen elkaar afgewogen voor het vinden van de best gelegen locatie.

Fase : startnota 

De startnota vormt de ‘start’ van de procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. De startnota is een eerste stap om te komen tot een toekomstvisie voor het plangebied. De procesnota is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.
Het College van burgemeester en schepenen van Heuvelland heeft in zitting van 29 mei 2019  de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'brandweerkazerne' goedgekeurd.
Conform artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, organiseert het College van burgemeester en schepenen een raadpleging over de start- en procesnota van het GRUP.

Publieke raadpleging

De startnota en de procesnota kan u hier raadplegen.
Op de startnota kan gereageerd worden tijdens de periode van publieke raadpleging van 12 juni 2019 tem 10 augustus 2019.
Op dinsdag 25 juni 2019 om 19u30
wordt ook een informatiemoment georganiseerd in het OC de walvis, Hooghofstraat 2, Wulvergem. Op deze avond wordt de startnota toegelicht door het ontwerpbureau, Antea Group. 

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief van onze gemeente! Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws in Heuvelland!

Deel deze pagina