landscape

Afval

Ophalingen aan huis

Restafval, Papier/karton, PMD en afhalingen op afroep (kringloopgoederen, grofvuil, snoeihout)

Meer info over de ophaaldata vind je op de afvalkalender van jouw gemeente.

Recyclagepark

Heirweg 24, 8950 Heuvelland (Nieuwkerke)

Uitbater: IVVO, Bargiestraat 6, 8900 Ieper

Met vragen over de werking van het recyclagepark kun je terecht bij de gemeentelijke milieudienst (milieu@heuvelland.be of 057/450 460) en bij de klantendienst van de IVVO (057/21 41 60).

aanbieden op:
maandag: 13u30 tot 17u45
woensdag: 13u30 tot 17u45
zaterdag :( doorlopend ) van 9u tot 14u45

Gesloten:
Het recyclagepark is gesloten op dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag en volgende dagen in 2019:   maandag 22 april, woensdag 1 mei, maandag 10 juni, zaterdag 2 november, maandag 11 november en woensdag 25 december. Uitzonderlijk open op 23 en 30 december van 9 u tot 17u45.

In de folder vind je meer info over de werking van het diftar-recyclagepark .

Tarieven:

Categorie inwoners en tweede verblijvers

Fractie

Contantbelasting

grofvuil

(brandbaar afval )

0,170 €/kg

Asbestafval

0,170 €/kg

vanaf 201 kg/gezin/jaar

Inert bouwafval

Houtafval

0,040 €/kg

Categorie bedrijven, verenigingen e.a.

Fractie

Gelijkaardig bedrijfsafval

Contantbelasting

grofvuil

(brandbaar afval )

0,170 €/kg

Asbestafval

0,170 €/kg

Inert bouwafval

Houtafval

0,060 €/kg

Tuinafval

0,040 €/kg

Onder grofvuil wordt verstaan :

Alle afvalstoffen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de vergelijkbare afvalstoffen die door hun omvang, hun aard of hun gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van de selectief ingezamelde afvalstoffen.

Onder asbestafval wordt verstaan :

Gebonden asbestcement (bv. eternit). Meer info omtrent asbestverwerkers, professionele verwijderaars, laboratoria en huisvestingsmaatschappijen: www.asbestinfo.eu. 

Onder inert bouwafval wordt verstaan :

  • steenpuin
  • gewapend beton

  • keramiek en porselein

  • cellenbeton (bv. ytong) en gips of gipskarton

  • vlak glas

Deze fracties dienen gescheiden te worden gedeponeerd in de betrokken containers.

Onder houtafval wordt verstaan :

  • afbraakhout
  • onbehandeld en behandeld houtafval

  • treinbilzen

Onder tuinafval wordt verstaan :

  • groenafval zoals gras, bladeren, haagscheersel, snoeihout, bloemen en planten

Groente- en fruitafval wordt niet aanvaard en dient meegegeven met de selectieve ophaling aan huis van gft-afval via de groene IVVO containers.

 

Milieu

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
milieu@heuvelland.be
057/450.460

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina