landscape

Meldingspunt Hinder

Milieuhinder is een onaangenaam zintuiglijk gevoel dat zich voordoet ten gevolge van een verstoring van het milieu. Kenmerkend is het lokale, maar direct merkbare karakter ervan. Dit is typisch het geval bij geluidshinder, geurhinder, hinder van grof stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht en trillingshinder. Nogal wat factoren, zowel objectieve als subjectieve, zullen uitmaken of iemand al dan niet gehinderd wordt. In ernstige hindersituaties kan dit leiden tot lichamelijke ongemakken, slaapverstoring, gezondheidsklachten, de waardedaling van woningen of aantasting van materiële goederen.

Melden kan op volgende manieren:

  1. Via de meldingskaart
  2. Contact met de milieudienst:
    tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, Bergstraat 24  8950 Heuvelland. De milieudienst van de gemeente is het centraal meldpunt en staat in voor het registreren van deze milieuklachten in samenwerking met de politie (politiezone arro Ieper).
  3. Buiten de kantooruren of als het gaat om een dringende oproep, verwittig je best onmiddellijk de lokale milieupolitie, Ter Waarde 54 8900 Ieper (tel: 057/ 230.567 ).

    We geven je in deze rubriek ook wat meer informatie mee over geluids-, geur- en lichthinder. Je merkt er dat een oplossing in veel gevallen eenvoudiger is dan je denkt. Respect en wederzijdse bereidheid om de zaken te bespreken en aan te pakken verrichten immers wonderen!

Het bedrijf Clarebout Potatoes beschikt ook over een eigen nieuw klachtenbehandelingssysteem om uw vragen, opmerkingen of klachten zo goed mogelijk te kunnen behandelen.  Probeer uw melding zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven. Aangifte kan bij Clarebout Potatoes op T 057/45.20.19 of communication@clarebout.com

Meldpunt vossen - en marterschade

Vos

Over heel Vlaanderen gaan stemmen op over een stijgende problematiek rond de vos. Steeds meer klachten betreffende schade aan pluimvee worden geregistreerd. Misschien sloop de vos bij u ook al eens het kippenhok binnent? Om de schadeproblematiek binnen onze gemeente op te volgen en tevens beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau organiseert onze gemeente in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop u elk schadegeval kan noteren. Dit meldpunt kan uhier bereiken. Door dit meldpunt aan te vullen draagt u als burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de Vossenproblematiek.

Meldpunt everzwijnen

everzwijn

West-Vlaamse gedeputeerde Bart Naeyaert wil dat de West-Vlamingen de krachten bundelen zodat de everzwijnpopulatie in West-Vlaanderen drastisch vermindert. De West-vlamingen kunnen everzwijnen of schade die door everzwijnen is veroorzaakt melden aan de provincie via een nieuw opgericht meldpunt everzwijnen@west-vlaanderen.be. Na een melding kunnen jagers actie ondernemen om de everzwijnen veilig af te schieten. Alleen jagers met de West-Vlamingen daarom uitdrukkelijk om everzwijnen alleen maar te melden, maar zelf verder niets te ondernemen.

 

Milieu

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
milieu@heuvelland.be
057/450.460

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina