landscape

Natuurvergunning

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of dat er een natuurvergunning nodig is.

Natuurvergunning nodig?

Een natuurvergunning is verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen en vegetaties in:

  • groen-, park- en bosgebieden
  • agrarische gebieden met een ecologische waarde
  • beschermde duingebieden
  • vogel- en habitatrichtlijngebieden.

Opgelet. Voor het wijzigen van kleine landschapselementen in agrarische gebieden is ook een natuurvergunning vereist. Dus niet alleen in agrarische gebieden met een ecologische waarde.

Een natuurvergunning is niet verplicht als het Agentschap Natuur en Bos  adviseert bij de beoordeling van een stedenbouwkundige aanvraag voor dezelfde ingreep. Indien er advies is van het ANB, geldt de stedenbouwkundige vergunning namelijk als natuurvergunning. Advies vragen aan de provinciale diensten van het ANB is in dergelijke gevallen dus aangeraden. Zo wordt voorkomen dat de aanvrager twee vergunningsaanvragen moet indienen.

Procedure

Burgers en bedrijven kunnen een natuurvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. Wie niet akkoord gaat met de beslissing van het schepencollege over zijn natuurvergunningsaanvraag, kan beroep indienen bij de Bestendige Deputatie van de provincie. Dat beroep bevestigt, wijzigt of vernietigt dan de beslissing van de gemeente.

Alleen organisaties met publiekrechtelijk statuut (zoals OCMW's, polders en wateringen, gemeentebesturen) moeten hun natuurvergunningsaanvraag rechtstreeks indienen bij de Bestendige Deputatie van de provincie.

aanvraagformulier natuurvergunning

Meer informatie klik hier

 

Milieu

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
milieu@heuvelland.be
057/450.460

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina