landscape

Indelingsplichtige inrichtingen/activiteiten

Indelingsplichtige inrichting of activiteit

Je hebt een omgevingsvergunning nodig als je een inrichting wil exploiteren of wijzigen die hinderlijk kan zijn voor mens en leefmilieu.De Vlaamse Milieureglementering (Vlarem) verdeelt de hinderlijke inrichtingen in drie klassen volgens de aard en de grootte van de inrichting.

Indeling op basis van hinderlijkheid
 veeteeltbedrijf, feestzaal, zwembad of tankstation, allemaal hebben ze een omgevingsvergunning nodig. De mogelijke hinder op het leefmilieu van deze bedrijven is zeer verschillend. Om een onderscheid te maken in de mate van hinderlijkheid, zijn de bedrijven ingedeeld in drie klassen:

  • Klasse 1: Deze bedrijven veroorzaken de grootste hinder voor het leefmilieu en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij het provinciebestuur, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst.
  • Klasse 2: Deze bedrijven veroorzaken minder hinder en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst.
  • Klasse 3: Deze minst hinderlijke bedrijven moeten hun activiteit(en) enkel melden bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst.

Tot welke klasse behoort mijn inrichting?
Een handige tool om te vinden tot welke klasse jouw inrichting of activiteit behoort, is de Vlaremwegwijzer.
Deze lijst wordt voortdurend aangevuld. Het is echter mogelijk dat je jouw activiteit hier niet terugvindt. Ga dan naar de meer complete, nieuwe indelingslijst. Ook hier kan je nagaan of de activiteiten, opslag van producten of gebruik van toestellen aan een indelingsplichtige rubriek gekoppeld worden.

Meerdere inrichtingen of activiteiten?
In het geval van exploitatie van verscheidene inrichtingen of activiteiten van dezelfde rubriek, worden de capaciteiten van de inrichtingen of activiteiten bij elkaar opgeteld om de klasse te bepalen.
Bijvoorbeeld: Wanneer je zes activiteiten van klasse 3 uitvoert en één van klasse 2, dan valt je volledige bedrijf onder de  klasse 2 en moet je dus voor al je activiteiten een omgevingsvergunningsaanvraag voor een klasse 2-inrichting indienen bij de gemeente, tenzij de inrichting voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst.

Stedenbouwkundig én milieu
Heeft je dossier betrekking op zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit? En zijn beide aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden? Dan dient je een gemengde aanvraag in. 

Geluidsnormen

Voor alle muziekactiviteiten gelden er geluidsnormen volgens VLAREM. Wellicht ook belangrijk voor jouw jeugdhuis, café, fuif, optreden,...

De regelgeving bepaalt drie categoriëne van 'inrichtingen', ingedeeld op basis van het maximaal geluidsniveau in de inrichting en zijn van toepassing op muziekactiviteiten waar elektronisch versterkte muziek geproduceerd wordt ( dus ook de combinatie van bijvoorbeeld akoestisch onversterkte drum met andee versterkte instrumenten). Een activiteit met uitsluitend niet - versterkte muziek (bijvoorbeeld symfonisch orkest, fanfare,...) valt niet onder deze regelgeving. Naast het maximale geluidsniveau worden per categorie nog een aantal flankerende maatregelen bepaald:

max.geluidsniveau

flankerende maatregelen

melding-milieuvergunning

categorie 1

85 dB(A)*

/

/

categorie 2

95 dB(A)*

- meten gedurende de volledige activiteit

- registratie niet verplicht

- alternatief: geluidsbegrenzer

melding klasse 3

categorie 3

100 dB(A)**

- meten gedurende de volledige activiteit

- registratie verplicht

- gratis oordoppen ter beschikking stellen

milieuvergunning klasse 2

* het gemiddelde geluidsniveau gemeten over een periode van 15 minuten mag het maximumniveau niet overschrijden

** het gemiddeld geluidsniveau gemeten over een periode van 1 uur mag het maximumniveua niet overschrijden

Heuvelland heeft een geluidsmeter aangekocht die ontleend kan woren voor activiteiten. Meer info bij de milieudienst milieu@heuvelland.be t 057/450.460

Download de technische handleiding (pdf, 12MB) bij de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten . Opwww.lne.be/geluidsnormenvindt u ook alle verdere informatie terug over de geluidsnormen voor muziekactiviteiten.

 

Milieu

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
milieu@heuvelland.be
057/450.460

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina