landscape

Inname openbaar domein

WAT?

gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van materialen, stellingen, containers, werfafsluitingen, torenkranen, hoogtewerkers, bouwliften, bedrijfsvoertuigen, circus, tent voor het uitvoeren van bepaalde werken zoals het (ver)bouwen, slopen, herstellen, herinrichten, schilderen, verhuis, tuinaanleg, landbouwwerkzaamheden Onder openbaar domein behoren wegen, voetpaden, parkeerruimten, groenzones, ...Al deze opsommingen zijn niet limitatief.

HOE?

Minstens 5 werkdagen vooraf toestemming vragen via aanvraagformulier.

of via 057/450 476

Ook verlengingen moeten via deze weg aangevraagd worden.

Klik hier voor het reglement en het aanvraagformulier.

KOST?

Tot en met 30 m² : 5 € per kalenderdag met een minimum factuurbedrag van 10 €

Meer dan 30m² : 10 € per kalenderdag

! Bij het vaststellen van innames zonder aanvraag wordt een boete van 100 € opgelegd.

 

Deel deze pagina