landscape

Aanpassingen openbaar domein

WAT?

Alle nodige aanpassingen door bouwwerken aan het openbaar domein (vb verlagen van boordsteen, nieuwe oprit, tijdelijk weghalen armaturen openbare verlichting…) worden aangevraagd via openbarewerken@heuvelland.be of via 057 450 457 en zijn onderworpen aan een retributie, uitgezonderd de aanleg van een eerste oprit op openbaar domein met een maximumbreedte van 3 meter.

Deze reglementering is niet van toepassing voor de aanleg van opritten in een vergunde verkaveling. Het aanleggen van voetpaden, groenstroken en opritten wordt als last opgelegd aan de verkavelaar. Ook hier mag de particulier zijn oprit op het openbaar domein niet zelf aanleggen.

HOE?

De aanpassingen aan het voetpad en boordstenen gebeuren door de eigen gemeentelijke diensten of door een aannemer die door de gemeente wordt aangesteld. Om uniformiteit na te streven wordt steeds met reeds in het straatbeeld aanwezige materialen gewerkt. Het te gebruiken materiaal wordt steeds bepaald door het gemeentebestuur.

KOST?

Wordt volledig doorgerekend aan de aanvrager volgens onderstaande tarieven en uitgevoerd na ontvangst van betaling.

Forfaitaire aanrekening: opbraak  10€/m²

heraanleg 30€/m²

grote boordsteen 20€/m

kleine boordsteen 10€/m

greppel 25€/m

 

Openbare Werken & Technische Dienst

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
openbarewerken@heuvelland.be
057/450.457

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina