landscape

Riolering

- Elke aansluiting op de openbare riolering moet ofwel schriftelijk worden aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen ten laatste 1 maand vóór de gewenste aansluitdatum of via de dienst openbarewerken@heuvelland.be of via 057 450 457

- U vraagt uw keuring eerst aan, want vooraleer de gemeente uw aanvraag tot aansluiting op de openbare riolering kan goedkeuren dient u over het keuringsattest te beschikken, uitgereikt door een erkende keurder. Een lijst van gecertificeerde keurders vindt u op www.vlario.be

- De werken worden uitgevoerd door een aannemer aangesteld door de gemeente Heuvelland en de kosten (max. 1.500 €) vallen ten laste van de aanvrager.

 

Openbare Werken & Technische Dienst

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
openbarewerken@heuvelland.be
057/450.457

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina