landscape

Afkoppeling

Plannen om uw vloer uit te breken ? Of voornemen om uw tuin wat her aan te leggen? Of misschien is uw oprit aan vernieuwing toe?  Ook bij spontane verbouwingswerken die niet vergunningsverplicht zijn, is dit het moment bij uitstek om te voorzien in bepaalde kleinere maatregelen om de (toekomstige) verplichting tot optimale afkoppeling op privaat domein te verwezenlijken. Optimale afkoppeling betekent dat je een aparte afvoer voorziet voor het regenwater en het afvalwater.  Het regenwater van de daken wordt in een aparte afvoer opgevangen en wordt bij voorkeur afgevoerd naar een regenwaterput. Het opgevangen regenwater kan dan opnieuw gebruikt worden in de woning. De overloop van de regenwaterput  wordt apart naar de openbare riolering gebracht in de straat of naar een gracht. Alle afvalwater van de woning wordt verzameld en in 1 afvoer naar de openbare riolering gebracht

Concreet moeten er dus 2 afvoerbuizen voorzien worden tot aan de rooilijn, één voor vuil water en één voor regenwater

PREMIE

Het gemeentebestuur van Heuvelland kan een premie verlenen voor de volledige afkoppeling van het afvoersysteem van alle gebouwen die in een collectief te zuiveren zone gelegen zijn, behalve voor de nieuwbouw.

De premie bedraagt 25% van de aanvaarde kosten met een maximum van 500 €.

Klik hier voor een aanvraagformulier  

 

Openbare Werken & Technische Dienst

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
openbarewerken@heuvelland.be
057/450.457

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina