landscape

Premie voor IBA - Individuele Behandeling van Afvalwater

IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater.

In het buitengebied zijn vele woningen niet aangesloten op riolering en loopt het afvalwater dus ook niet naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.  Vandaag loopt het afvalwater nog vaak ongezuiverd naar de gracht of waterloop. Omdat we een goede oppervlaktewaterkwaliteit beogen, moeten we ook in het buitengebied aandacht hebben voor waterzuivering.  

De doelstelling voor het grondgebied van de gemeente Heuvelland is dat 20 IBA met de hoogte prioriteit worden geplaatst tegen eind 2017 en de volgende 209 moeten worden geplaatst tegen eind 2021.

Voor wie

Er werden zoneringsplannen opgemaakt voor heel Vlaanderen. Op dit zoneringsplan kan je nagaan of je woning gelegen is een gebied waar riolering aanwezig is, of er in de toekomst riolering voorzien wordt of dat je zelf dient in te staan voor de waterzuivering en dus een IBA dient te plaatsen.

Zoek hier op in welke zone jouw woning gelegen is.

  • Groene zones: Het afvalwater moet via de openbare riolering geleid worden naar een collectieve waterzuiveringsinstallatie. Het afvalwater van de bewoners van onze dorpskernen zal worden gezuiverd in een collectieve waterzuiveringsinstallatie. Wie in een kern woont, hoeft dus niet zelf z'n afvalwater te zuiveren. Aquafin bouwt en exploiteert in de komende jaren nabij iedere kern een waterzuiveringsinstallatie. Die werken gaan gepaard met de aanleg van een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel.
  • Oranje zones: Dit is het gebied waar de openbare riolering gepland is, die het water zal afvoeren naar een waterzuiveringsinstallatie.
  • Rode zones: Het afvalwater moet met een installatie voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA) gezuiverd worden. Zo'n installatie is ofwel een rietveld ofwel een ondergronds systeem in drie delen.

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden in het reglement voor de plaatsing en onderhoud van individuele waterbehandelingsinstallatie.

De toekenning van de gemeentelijke premie gebeurt mits:

  • Voorlegging van de factuur met betalingsbewijs;
  • voorlegging attest met garantie behalen lozingsnormen volgens VLAREM II afgeleverd door de leverancier en BENOR-attest;
  • na controle van de uitvoering ter plaatse door een aangestelde van Gemeente Heuvelland.

Premie

  • Er kan éénmalig een gemeentelijke premie toegekend worden aan particulieren of bedrijven. Deze bedraagt 50 % van de factuur voor de aankoop en plaatsing van de IBA met een maximum van 1.000 €. Klik hier voor het aanvraagformulier.
  • Vrijstelling saneringsbijdrage: Indien je IBA goed werkt, kan je een attest bekomen voor vrijstelling van de saneringsbijdrage op de waterfactuur. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Extra informatie

 

Milieu

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
milieu@heuvelland.be
057/450.460

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina