landscape

IBA

Zoneringsplan : Het zoneringsplan legt voor iedere woning vast hoe het afvalwater moet worden gezuiverd.

Zoek hier op in welke zone jouw woning gelegen is.

  •  Groene zones het afvalwater  moet via de openbare riolering geleid worden naar een collectieve waterzuiveringsinstallatie. Het afvalwater van de bewoners van onze dorpskernen zal worden gezuiverd in een collectieve waterzuiveringsinstallatie. Wie in een kern woont, hoeft dus niet zelf z'n afvalwater te zuiveren. Aquafin bouwt en exploiteert in de komende jaren nabij iedere kern een waterzuiveringsinstallatie. Die werken gaan gepaard met de aanleg van een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel.
  • oranje zones: dit is het gebied waar de openbare riolering gepland is, die het water zal afvoeren naar een waterzuiveringsinstallatie.
  • Rode zones het afvalwater  moet met een installatie voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA) gezuiverd worden. Zo'n installatie is ofwel een rietveld ofwel een ondergronds systeem in drie delen.

Sedert 12 maart 2016 zijn de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen van kracht. samen met het zoneringsplan leggen deze plannen vast hoe en wanneer het huishoudelijke afvalwater moet gesaneerd worden. Het uitvoeringsplan bepaalt nu onder andere ook welke projecten het dringenst moeten worden uitgevoerd en stelt daarvoor een timing voorop. Voor de zone met de individueel te plaatsen waterzuiveringsinstallaties werden de locaties aangeduid die het hoogste milieuimpact hebben. Deze werden aangeduid met prioriteit 1 of 2.

De doelstelling voor het grondgebied van de gemeente Heuvelland is dat 20 IBA met de hoogte prioriteit worden geplaatst tegen eind 2017 en de volgende 209 moeten worden geplaats tegen eind 2021.

Premie er kan éénmalig een gemeentelijke premie toegekend worden aan particulieren of bedrijven. Deze bedraagt 50 % van de factuur voor de aankoop en plaatsing van de IBA met een maximum van 1.000 € Klik hier voor het aanvraagformulier of contacteer milieu@heuvelland.be  of bel 057 450 460 voor meer info:2016 11 28 GR reglement voor de plaatsing en onderhoud van individuele waterbehandelingsinstallatie (iba's)

Vrijstelling saneringsbijdrage: Indien je IBA goed werkt, kan je een attest bekomen voor vrijstelling van de saneringsbijdrage op de waterfactuur. Klik hier voor het aanvraagformulier of contacteer  milieu@heuvelland.be  of bel 057 450 460 voor meer info

 

Milieu

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
milieu@heuvelland.be
057/450.460

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina