landscape

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Het College van Burgemeester en Schepenen deelt mee dat het uittreksel van de in de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten geregistreerde onroerende goederen, betreffende de gemeente Heuvelland, ter inzage ligt op het gemeentehuis “de Warande”, Bergstraat 24 te 8950 Heuvelland van 6 september 2019 tot en met 16 september 2019. Deze lijst kan iedere werkdag worden ingezien tussen 9u en 12 uur en op dinsdagavond tussen 15u en 19u in het bureau nr. 10.Iedere derde kan binnen de dertig dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen via een aangetekend schrijven een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering, wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd. Het bezwaarschrift dient gericht aan de Vlaamse regering, Departement Omgeving – leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

BRABANTSTRAAT 6

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Brabantstraat 6, 8954 Heuvelland,  strekkende tot het herbouwen van een bijgebouw. Datum van het onderzoek : van 18 september 2019 tot en met 17 oktober 2019.

RENINGELSTSTRAAT 90

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Reningelststraat 90, 8958 Heuvelland, Reningelststraat(De Klijte) 90, 8954 Westouter (Heuvelland),  strekkende tot het hernieuwing grondwaterwinning. Datum van het onderzoek : van 16 september 2019 tot en met 15 oktober 2019.

IEPERSTRAAT ZN

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Ieperstraat zn, 8953 Heuvelland,  strekkende tot het rwzi wijtschate . Datum van het onderzoek : van 16 september 2019 tot en met 15 oktober 2019.

IEPERSTRAAT 170 (Milieu-effectenrapport)

Ter inzage ontwerp project milieueffectenrapport (MER) met betrekking tot de inrichting gelegen te Ieperstraat 170, 8953 Heuvelland,  strekkende tot uitbreiden en hernieuwen van het pluimveebedrijf Vanhoutte – Populierenhof LV. Datum van het onderzoek : van 30 augustus 2019 tot en met 30 september 2019.

IEPERSTRAAT 6

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Ieperstraat 6, 8953 Heuvelland,  strekkende tot het slopen van serre,bouwen van loods,nieuwe gevel aan bestaande loods en verharding. Datum van het onderzoek : van 30 augustus 2019 tot en met 28 september 2019.

NIEPKERKESTRAAT ZN

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te  Niepkerkestraat zn strekkende tot het wijzigen van het reliëf. Datum van het onderzoek : van 28 augustus 2019 tot en met 26 september 2019.

DONDEYNEWEG 13

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Dondeyneweg 13, 8958 Heuvelland,  strekkende tot het bouwen van een garage of carport. Datum van het onderzoek : van 28 augustus 2019 tot en met 26 september 2019.

KOMENSTRAAT 125

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Komenstraat 125, 8953 Heuvelland,  strekkende tot het afbreken van woning, bouwen van landbouwberging, aanleggen van verharding. Datum van het onderzoek : van 22 augustus 2019 tot en met 20 september 2019.

RIJSELSTRAAT 22

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Rijselstraat 22, 8953 Heuvelland,  strekkende tot het loods herstel landbouwmachines + nieuwe inrichting klasse 3. Datum van het onderzoek : van 22 augustus 2019 tot en met 20 september 2019.

Bekendmaking van een openbaar onderzoek nu ook raadpleegbaar op www.omgevingsloket.be

 

Milieu

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
milieu@heuvelland.be
057/450.460

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina