landscape

Buurtwegen

Sentier 40

Het College van Burgemeester en Schepenen, brengt ter kennis aan de bevolking, dat een aanvraag tot het afschaffen van het deel van sentier 40 tussen chemin 1 en sentier 93 te Wijtschate lopende is.

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis De Warande, Bergstraat 24 te Kemmel-Heuvelland, (bureel 10) vanaf 27 juni 2019 tot en met 26 juli 2019.

Iedereen die omtrent dit dossier opmerkingen heeft, moet deze schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Schepenen, Bergstraat 24, 8950 Heuvelland voor 26 juli 2019 (12u).

 

Omgevingsloket

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
omgevingsloket@heuvelland.be
057/450.477

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina