landscape

Milieu Effecten Rapport (MER)

IEPERSTRAAT 170 (Milieu-effectenrapport)

Ter inzage ontwerp project milieueffectenrapport (MER) met betrekking tot de inrichting gelegen te Ieperstraat 170, 8953 Heuvelland,  strekkende tot uitbreiden en hernieuwen van het pluimveebedrijf Vanhoutte – Populierenhof LV. Datum van het onderzoek : van 30 augustus 2019 tot en met 30 september 2019.

Affiche bekendmaking

 

Milieu

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
milieu@heuvelland.be
057/450.460

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina