landscape

Collectieve schuldenregeling

Voor wie?

  • Voor personen met schulden en betalingsproblemen.

  • Iedereen kan een financiële tegenvaller hebben en dit door werkloosheid, echtscheiding, ziekte, ...

  • De schulden stapelen zich echter zo hoog op zodat een realistisch en haalbaar afbetalingsplan niet meer mogelijk is.

Wat?

  • Als er niet meer kan onderhandeld kan worden met de schuldeisers, de schuldenlast is te hoog of omdat de eventuele afbetalingen niet in verhouding staan tot de interesten en kosten die aangerekend worden, dan kan de rechtbank ingeschakeld worden.

  • Nadat het OCMW van oordeel is dat een collectieve schuldenregeling in jouw situatie de beste oplossing is, stuurt de sociale dienst je door naar een advocaat van keuze. Deze advocaat stelt een verzoekschrift op voor de Arbeidsrechterbank. Collectieve schuldenregeling is een gunst. Indien de Arbeidsrechter van oordeel is dat een collectieve schuldenregeling gegrond is, stelt hij een schuldbemiddelaar aan. Dit is een advocaat. De schuldbemiddelaar betaalt alle lopende vaste kosten. Je ontvangt ook een leefgeld van de schuldbemiddelaar. De schuldbemiddelaar stelt een afbetalingsplan voor aan de verschillende schuldeisers. Er kunnen geen bijkomende interesten meer aangerekend worden op jouw schulden. Ook kan er geen loonbeslag meer zijn of kan een deurwaarder niet meer overgaan tot een openbare verkoop van jouw inboedel. In sommige gevallen wordt er een deel van de interesten / kosten kwijt gescholden.

  • Deze maatregel zorgt er voor dat je terug een menswaardig leven kan leiden.

  • Let wel! Een collectieve schuldenregeling is een gunst, m.a.w. er zal ook een inspanning van je worden gevraagd. Zo zal de Arbeidsrechter je vragen te werken indien je werkloos bent om zo je inkomen te verhogen. Er wordt wel rekening gehouden met je situatie.

 

Sociale dienst OCMW

Contactinfo

Sint-Medardusplein 1
8950 Heuvelland (Wijtschate)
sociaalhuis@heuvelland.be
057/450.480

Openingsuren

Iedere werkdag van 8.30 u tot 11.30 u

Dinsdagnamiddag van 14.00 u tot 17.00 u

Deel deze pagina