landscape

Pensioen

1. Pensioen aanvragen.

Voor werknemers uit de privésector en zelfstandigen die de normale pensioenleeftijd (65 jaar) bereiken en in België wonen, wordt het pensioen zonder aanvraag toegekend. Zij ontvangen - ongeveer 15 maanden vóór ze de wettelijke pensioenleeftijd bereiken - een brief van de Federale Pensioendienst (FPD) en/of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Wie als werknemer uit de privésector of als zelfstandige vóór de wettelijke pensioenleeftijd of erna, met pensioen wil gaan, kan een aanvraag indienen in het Sociaal Huis.

Statutaire ambtenaren moeten bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd een aanvraag doen bij hun laatste werkgever.

Nuttige Links

Federale Pensioendienst 

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

mypension

2. Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Wat?

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) vervangt het vroegere 'gewaarborgd inkomen' voor gepensioneerden. Een inkomen onder een bepaalde grens wordt dan aangevuld tot het niveau van de IGO.

Voor de toekenning van de IGO gebeurt een onderzoek naar de bestaansmiddelen.

Voor meer info klik op deze link.

Hoe aanvragen?

Het recht op de IGO wordt automatisch mee onderzocht bij de pensioenaanvraag.

Wie op het ogenblik van zijn/haar pensionering geen recht had op IGO, maar denkt in aanmerking te komen, kan een aanvraag indienen het Sociaal Huis.

 
 

Senioren

Contactinfo

Sint-Medardusplein 1
8950 Heuvelland (Wijtschate)
dienstsenioren@heuvelland.be
057/450.487

Openingsuren

Maandag: Gesloten

Dinsdag: 15 uur - 19 uur

Woensdag: 9 uur - 12 uur

Donderdag: 9 uur - 12 uur

Vrijdag: 9 uur - 12 uur

Deel deze pagina