landscape

Dakloosheid

Voor daklozen wordt er gezocht naar huisvesting in een opvangcentrum of crisisopvang. Het OCMW kan hierbij de eerste contacten leggen zodat je er terecht kan.

Daarnaast kan een dakloze (onder bepaalde voorwaarden) een installatiepremie verkrijgen wanneer hij een huurcontract afsluit. 

Ook wordt er doorverwezen naar HABITO woonwinkel voor verdere hulp rond zoektocht naar huisvesting.

 

Sociale dienst OCMW

Contactinfo

Sint-Medardusplein 1
8950 Heuvelland (Wijtschate)
sociaalhuis@heuvelland.be
057/450.480

Openingsuren

Iedere werkdag van 8.30 u tot 11.30 u

Dinsdagnamiddag van 14.00 u tot 17.00 u

Deel deze pagina