landscape

Statuten speelpleinwerking

  • Hulpanimator op het speelplein
   • €15 per dag (vrijwilligersvergoeding)
   • Mogelijkheid om een week mee te draaien op het speelplein zonder enige voorbereiding. Dit met doel om het speelplein, de werking, de kinderen en de animatorenploeg te leren kennen.
   • Minimum 15 jaar
  • Vrijwilliger (zonder attest)
   • €25 per dag (vrijwilligersvergoeding)
   • Je helpt mee met de voorbereidingen én de dagelijkse werking van het speelplein.
   • Minimum 15 jaar
  • Vrijwilliger (met attest)
   • €30 per dag (vrijwilligersvergoeding)
   • Je helpt mee met de voorbereidingen én de dagelijkse werking van het speelplein. Je neemt de ervaringen van de cursussen mee in de werking van het speelplein.
   • Minimum 15 jaar
  • Animator
   • Contract sociaal-cultureel werk (art. 17)
   • Je helpt mee met de voorbereidingen én de dagelijkse werking van het speelplein. Je neemt de ervaringen van de cursussen mee in de werking van het speelplein. Je kan aangesteld worden als meter/peter van een hulpanimator.
   • Minstens één jaar relevante ervaring in het jeugdwerk
   • Beschikt over een erkend animator-attest
   • Minimum 16 jaar
  • Hoofdanimator
   • Contract sociaal-cultureel werk (art. 17)
   • Je helpt mee met de voorbereidingen én de dagelijkse werking van het speelplein. Je neemt de ervaringen van de cursussen mee in de werking van het speelplein. Jij bent het eerste aanspreekpunt van de ouders en zorgt voor de administratie van jouw speelplein (inschrijvingen, bijhouden relevante informatie kinderen…). Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het speelplein.
   • Minstens één jaar relevante ervaring in het jeugdwerk
   • Beschikt over een erkend animator-attest
   • Minimum 16 jaar
  • Speelpleincoördinator op de jeugddienst
   • Contract sociaal-cultureel werk (art. 17)
   • Samen met de jeugddienst regel je alle praktische zaken van de speelpleinwerking en volg je dit op (bijv. materiaal rond brengen naar de speelpleinen). Je kan ook als extra animator ingezet worden in geval van nood.
   • Minstens één jaar ervaring bij speelpleinwerking De Bergbengels
   • Beschikt over een erkend animator-attest
   • Beschikt over een rijbewijs
   • Je bent de eerste 4/5 weken OF de laatste 4/5 weken van de zomervakantie beschikbaar.
   • Minimum 18 jaar