landscape

Samenstelling

Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt een burgemeester benoemd en worden er uit de nieuwe gemeenteraad 3 schepenen verkozen. De burgemeester en schepenen vormen samen het schepencollege en ook het vast bureau. Dit college houdt zich bezig met het uitvoeren van het beleid en het dagelijks bestuur van de gemeente en komt daarom ook wekelijks samen. 

De burgemeester is de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Hij heeft een aantal specifieke bevoegdheden in verband met de ordehandhaving in de gemeente.

Samenstelling

Marc Lewyllie 200

Burgemeester
Marc Lewyllie 
Bossenstraat 10, 8950 Heuvelland (Wijtschate)
T 057/45.04.64 (gemeentehuis) – 0476/73 45 04
marc.lewyllie@heuvelland.be 
Bevoegd voor: Personeel, woonzorgcentrum, ICT, veiligheid, patrimonium, erediensten en kerkfabrieken

Wieland De Meyer 150

1ste schepen
Wieland De Meyer
 
Polenlaan 12, 8950 Heuvelland (Kemmel)
T 0494/23 15 35
wieland.demeyer@heuvelland.be 
Bevoegd voor: Cultuur, erfgoed, bibliotheek, jeugd, sport, onderwijs, vergunningenbeleid, inspraak, communicatie en financiën.

Dirk Baekelandt 150

2de schepen
Dirk Baekelandt
 
Wijtschatestraat 57, 8950 Heuvelland (Wijtschate)
T 0495/21 54 59
dirk.baekelandt@heuvelland.be 
Bevoegd voor: Openbare werken, riolering, waterlopen en waterzuivering, mobiliteit, technische dienst en fiets.

Jean-Pierre Geelhand de Merxem 150

3de schepen
Jean-Pierre Geelhand de Merxem
 
Nieuwstraat 9 A, 8950 Heuvelland (Kemmel)
T 0476/58 16 41
jeanpierre.geelhanddemerxem@heuvelland.be 
Bevoegd voor: Toerisme, lokale economie, duurzaamheid, feestelijkheden, burgerlijke stand, landbouw, groenvoorzieningen, energie en jacht.

Hilde Stragier 150

Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Hilde Stragier 
Polenlaan 5, 8950 Heuvelland (Kemmel)
T 0477/44 82 80
hilde.stragier@heuvelland.be 
Bevoegd voor: sociale zaken, welzijn en huisvesting.

 

Deel deze pagina