landscape

DVV Westhoek

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 286 dat de burgemeester de oprichtingsakte en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid via de website bekend maakt.

 

Deel deze pagina